Sök

Socialrätt

Vård av unga enligt LVU

Om ett barn eller en tonåring riskerar att fara riktigt illa kan han eller hon vårdas enligt lagen om vård av unga, LVU.

Både barn som omhändertas och föräldrarna har rätt till ett offentligt biträde men kan inte ha samma biträde. Det offentliga biträdet utses av förvaltningsrätten. Om du har önskemål om att ha en viss jurist eller advokat som biträde kan du ange det till socialtjänsten eller förvaltningsrätten.

Kostnaden för offentligt biträde betalas av staten.

Tvångsvård i andra fall

 Ibland kan det bli nödvändigt att vårda någon mot personens egna vilja, till exempel vid en allvarlig psykisk störning eller om någon är djupt inne i ett missbruk. De lagar som är aktuella i sådana fall är lagen om vård av missbrukare (LVM), lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV).

Den som omhändertas med stöd av LVM, LPT, eller LRV har rätt till ett offentligt biträde som är jurist eller advokat. Det är förvaltningsrätten som utser det offentliga biträdet och kostnaden betalas av staten..