Sök

Om Linda Aleborg

Jag som äger och driver Aleborgs Juristbyrå heter Linda Aleborg. Innan jag startade egen verksamhet arbetade jag under många år som åklagare. Det har gett mig goda kunskaper om hur en polisutredning går till, om bevisfrågor samt om rättsprocessen och frågor om skadestånd. Det har också gjort att jag har en stor förståelse för känslan av utsatthet som kan uppstå när man befinner sig i en rättsprocess.

Längre tillbaka i tiden, innan jag studerade juridik, arbetade jag inom olika delar av sjukvården. Intresset för människor och medicin har följt med mig även genom juridiken. Innan jag blev åklagare arbetade jag bland annat med patientskadeärende och personförsäkringsärenden.

Jag åtar mig uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och offentligt biträde i mål om tvångsvård och asyl. Med mina unika erfarenheter hoppas jag kunna hjälpa dig genom processen på ett bra sätt och bidra till att du känner dig trygg.

Om du önskar att jag ska företräda dig kan du uppge det hos polis eller domstol i samband med att ett juridiskt biträde ska utses.