Sök

Brottmål

Målsägandebiträde

Om du har blivit utsatt för brott, som sexualbrott, brott i nära relation eller andra våldsbrott, kan du ha rätt att få ett målsägandebiträde till stöd och hjälp för dig. Ett målsägandebiträde kan i vissa fall utses även vid andra typer av brott.

Det är domstolen som beslutar om att utse ett målsägandebiträde åt dig och det sker efter ansökan av polis eller åklagare. I samband med att du gör en polisanmälan kan du uppge att du önskar att få ett målsägandebiträde och du har även möjligheten att lämna önskemål om vilken jurist eller advokat du önskar att rätten ska förordna åt dig.

Målsägandebiträdet ska vara till stöd och hjälp för dig under hela processen. Det innebär bland annat att vara med dig på polisförhör och vid rättegång. Det är därför bra om du får ett målsägandebiträde så tidigt som möjligt. Målsägandebiträdets uppgift är också att förbereda dig inför rättegången och att framställa ditt yrkande om skadestånd.

Staten står för kostnaden för målsägandebiträdet.

Särskild företrädare för barn

Om ett barn har blivit utsatt för brott och en vårdnadshavare, eller någon som står vårdnadshavare nära, kan misstänkas för brottet kan en särskild företrädare för barnet utses. Det är domstolen som beslutar om särskild företrädare och det sker på begäran av åklagaren. Den särskilda företrädaren har i uppgift att tillvarata barnets rätt under förundersökning och rättegång.

Staten står för kostnaden för den särskilda företrädaren.